top of page

Nauka czytania i pisania

Grafik zajęć(37).png
Grafik zajęć(36).png
Grafik zajęć(34).png

Czytanie i pisanie należą do podstawowych środków komunikacji międzyludzkiej.
Im szybciej zostaną opanowane, tym lepiej dla dziecka, bowiem stymulują one jego rozwój umysłowy oraz poszerzają możliwości zdobywania wiedzy.
Dziecko 6-letnie kończące edukację przedszkolną powinno być dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania. 
Aby dziecko mogło z łatwością nabywać te umiejętności, musi osiągać  odpowiedni  poziom rozwoju  percepcji  wzrokowej  i  słuchowej,  koordynacji  wzrokowo-ruchowej  oraz orientacji przestrzennej.
Wiek przedszkolny jest niezmiernie ważnym okresem w rozwoju dziecka.
Cechuje się intensywnym rozwojem sprawności ruchowej, w tym manualnej.
Sprawność manualna jest istotna w życiu codziennym dziecka, wiąże się

z wykonywaniem czynności samoobsługowych i manipulacyjnych. Od tego zależy jak opanuje ono zdolność pisania.  
Dziecko  powinno  mieć  sprawną  rękę  by  umieć  zapisać litery w liniaturze.  Bardzo ważna jest też prawidłowa artykulacja.  

ZATEM KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA OBEJMUJE:
-doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji  przestrzennej,
-wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
-rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo– ruchowej.


ZATEM  KSZTAŁTOWANIE  GOTOWOŚCI  DO  NAUKI  CZYTANIA 

I  PISANIA  OBEJMUJE:
- nauka głosek i liter
- czytanie sylabami
- czytanie wyrazami, zdaniami.


W zakresie pisania eksponujemy działania mające na celu wyrabianie gotowości dzieci do nauki pisania. Dotyczą one:
1.Rozwijanie u dzieci sprawności psychoruchowej.
2.Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ich działalność plastyczno-konstrukcyjną.
3.Zapoznanie z symbolami graficznymi i wprowadzenie prób pisania.


W PRACY WYKORZYSTANE ZOSTANĄ RÓŻNE METODY AKTYWIZUJĄCE:
-METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ (ekspresyjnej) RUDOLFA LABANA
-METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
-KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA PAULA DENNISONA

Grafik zajęć

Grafik zajęć(28).png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

bottom of page