top of page

Zajęcia indywidualnne dla uczniów klas I- III

Grafik zajęć(41).png
Grafik zajęć(39).png

Zajęciach prowadzone w naszym Centrum opierać się będą na zintegrowanych ćwiczeniach polegających na nauce mówienia i słuchania, czytania, pisania

i opracowania tekstów, zasad ortografii i gramatyki, oraz ćwiczeniach syntaktycznych, słownikowych i  frazeologicznych.

 

Pogłębiając lub uzupełniając wiedzę związaną z edukacją polonistyczną będziemy stwarzać sytuacje zachęcające dzieci do swobodnych wypowiedzi, dzielić się uczuciami i wrażeniami, zadawać pytania i udzielać na nie odpowiedzi, wzbogacać słownik dziecka w miarę poznawania otaczającego go środowiska, kształtować umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi, stwarzać sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych, rozwiązywać i układać zagadki, odczytywać i układać historyjki obrazkowe. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania z językiem mówionym oraz pisanym, a także stopniowo poszerzać kompetencje językowe pozwalające na pełniejszy i swobodniejszy kontakt ze światem.

 

Poprzez indywidualną pracę z dzieckiem postaramy się przybliżyć świat pojęć matematycznych i kształtować umiejętność poruszania się w nim. Chcemy pobudzić aktywność umysłową dziecka, rozwijać logiczne i krytyczne myślenie, uczyć samodzielnego pokonywania napotkanych trudności, doskonalić dostrzeganie związku matematyki z życiem codziennym.

 

ZASTANAWIAJĄ SIĘ PAŃSTWO CZY TAKIE ZAJĘCIA BĘDĄ ODPOWIEDNIE DLA PAŃSTWA DZIECKA?

Chętnie odpowiemy na nurtujące pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Grafik

Grafik zajęć(17).png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

bottom of page