top of page

Trening Umiejętności Społecznych TUS

NA CZYM POLEGA TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH?

Jest to jedna z metod leczenia wdrażana, kiedy pacjent wykazuje trudności

w funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia mają na celu przekształcenie schematów zachowań w nowych, bezpiecznych warunkach. Odbywają się w kilkuosobowych grupach i prowadzone są najczęściej przez psychologów. Terapeuta skupia się na analizowaniu zachowań każdej osoby w kontekście całej grupy i pomaga zrozumieć oraz wypracować odpowiednie reakcje w danej sytuacji.  W grupie pracuje się nad różnymi stylami prawidłowej komunikacji. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niepożądanych zachowań, na takie, które są bardziej akceptowalne

w społeczeństwie. Tempo zmian bywa bardzo różne ponieważ i każdy z nas jest inny- bardzo wyjątkowy.

 

DLA KOGO?

Jeżeli Twoje dziecko :

 • Jest impulsywne

 • Nie kontroluje zachowań i emocji

 • Ma trudności w nawiązywaniu kontaktów

 • Jest nieśmiałe

 • Nie potrafi dopasować się do zasad

 • Sprawia szeroko rozumiane problemy wychowawcze

 • Nie rozumie sensu istnienia

 • Ma problemy z koncentracją

 • Odczuwa różnego rodzaju lęki

 • Ma trudności z poradzeniem sobie z porażką

 • Nie potrafi poprosić o pomoc

 • Jest agresywne względem siebie i innych

 • Nie radzi sobie w sytuacji konfliktu

 

JAK PRACUJEMY?

Cykliczne spotkania z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS) prowadzone przez psychologów (w zależności od liczebności grupy), którzy są certyfikowanymi Trenerami Umiejętności Społecznych. Przeznaczone są one zarówno dla dzieci

o typowym przebiegu rozwoju, jak również dla dzieci z trudnościami rozwojowymi różnego typu (opóźnienia rozwoju, niedojrzałość społeczna, rozwój nieharmonijny, całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera, Zespół Downa, Afazja i inne). Grupy dobierane są z uwzględnieniem wieku dziecka oraz rodzaju trudności, z którymi się ono boryka.

CEL ZAJĘĆ:

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka, w tym:

 • kompetencji komunikacyjnych: inicjowanie i podtrzymywanie dialogu, słuchanie innych, wyrażanie własnego zdania, zadawanie pytań, uwzględnianie perspektywy innych osób,

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem: radzenie sobie z sytuacją porażki, wytrwałość w działaniu, korzystanie z pomocy innych osób, konstruktywne sposoby rozładowywania napięcia, radzenie sobie z ekspozycją społeczną,

 • samodzielności,

 • zachowań asertywnych: odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki, prośby

     o pomoc,

 • umiejętności ważnych dla budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami: nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów,

 • umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb

Grafik zajęć

tus(1).png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Zapisy odbywają się telefonicznie.

bottom of page