top of page

Stosowana Analiza Zachowań
(SAZ)
Terapia behawioralna

Stosowana Analiza Zachowania (SAZ) w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami opiera się przede wszystkim na procesach uczenia. Jej głównym celem jest eliminowanie zachowań niepożądanych oraz  rozwijanie jak największej ilości zachowań pożądanych (właściwych), które umożliwią mu racjonalne funkcjonowanie w środowisku. Praca nad zachowaniami niepożądanymi ograniczy częstotliwość występowania zachowań trudnych i zwiększy efektywność procesów uczenia. Terapia behawioralna opiera się na wzmocnieniach, które pozytywnie wpływają na procesy uczenia nowych umiejętności, wspierając samodzielność oraz rozwijając umiejętności poznawcze. Stosowane metody oraz techniki uczenia znacząco wpływają na rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych. Terapia SAZ wspiera rozwój funkcjonalny dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym
i domowym.

Terapia behawioralna inaczej Stosowana Analiza Zachowań to skuteczna metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi , która ma za zadanie:

 • rozwijanie zachowań deficytowych

 • redukowanie zachowań niepożądanych

 • generalizowanie i utrzymanie zachowań właściwych

 

ZAKRES DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH:

 •  przeprowadzenie wstępnej obserwacji i wywiadu z rodzicami, opracowywanie procedur eliminowania zachowań trudnych, 
  systematyczna i konsekwentna realizacja procedur w wyniku których zachowania niepożądane występują rzadziej w rezultaciepolepsza się jakości życia,

 • rozwijanie umiejętności poznawczych - uczenia się ( rozumienie, imitacja, mowa , komunikacja , umiejętności szkolne, przedszkolne, samodzielne funkcjonowanie ),

 • trening jedzenia – stosowany u dzieci z wybiórczością pokarmową , polega  na stopniowym rozszerzaniu jadłospisu dziecka. Udzielane są także porady i instruktaż dla rodziców,

 • trening czystości- udzielanie porad i instruktażu dotyczącego przeprowadzenia treningu toaletowego w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym,

 • alternatywne metody porozumiewania się- prowadzenie terapii
  z dziećmi które z powodu zaburzeń rozwojowych nie posiadają umiejętności mowy albo posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację, wspierane są za pomocą komunikacji PECS.

 

DLA KOGO SAZ?

 • Dzieci bez orzeczeń- z trudnymi zachowaniami w przedszkolu, szkole i domu

 • ze spektrum autyzmu

 • z zespołem Aspergera

 • z ADHD

 • mające problemy w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności,

 • przejawiające trudne zachowania w formie : agresji , autoagresji, destrukcji, zachowania stereotypowe, zakłócające, oporowe , które wpływają negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych środowiskach.

Grafik zajęć

Grafik zajęć(49).png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

bottom of page