top of page

TalkActive
Język angielski

Grafik zajęć(43).png
Grafik zajęć(42).png

Zalety wynikające z nauki języka angielskiego:

-  umysły dzieci są niezwykle chłonne i z łatwością uczą się języka obcego, a to wspomaga ich rozwój intelektualny,

- wczesne rozpoczęcie nauki umożliwia dzieciom lepszy start w szkole podstawowej,  pozwoli na opanowanie naturalnej wymowy, przyswojenie intonacji, akcentu,

- dzieci bez lęku i stresu  będą mówić po angielsku, a komunikacja za granicą nie sprawi problemu,  

- nauka języka angielskiego oznacza również poznanie innej kultury, tradycji krajów anglojęzycznych.

 

Jak wyglądają  zajęcia w TalkActive:

- wykorzystujemy gry i zabawy, które utrwalają  poznany materiał,

- bierzemy pod uwagę rytm w jakim uczą się dzieci, ich osobowość oraz zainteresowania,

- realizujemy oraz poszerzamy program nauczania języka obcego,

- uczymy w grupie, a także indywidualnie,

- wyrabiamy u dzieci prawidłowe nawyki językowe,

- wykonujemy prace plastyczne mające na celu utrwalenie słówek,

 -  śpiewamy piosenki, recytujemy rymowanki, wierszyki oraz wyliczanki,

- stosujemy różnorodne środki dydaktyczne: karty obrazkowe, plansze demonstracyjne, plakaty tematyczne, pacynki, CD z nagraniami piosenek, przedmioty z życia codziennego,

- wspieramy proces nauczania przy użyciu monitora interaktywnego oraz magicznego dywanu.

Połączenie tych elementów buduje przyjazną i motywującą atmosferę, dzięki której dzieci z przyjemnością uczestniczą w zajęciach.

Zajęcia indywidualne dla dzieci od 6 do 10 lat.

Zajęcia indywidualne pozwalają na wybór metod, treści i środków dydaktycznych dopasowanych do umiejętności, zdolności i zainteresowań ucznia.

Możliwość całkowitej indywidualizacji zajęć ma pozytywny wpływ na mobilizację,

a w konsekwencji na zwiększenie skuteczności nauki.

Grafik zajęć

angielski.png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

bottom of page