top of page

Logopedia

Grafik zajęć(31).png
Grafik zajęć(32).png

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Wczesna interwencja logopedyczna u małych dzieci stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju. Stymuluje właściwe funkcjonowanie słuchu fonemowego, pamięci, uwagi, analizy i syntezy wzrokowej, a przez to daje szansę na prawidłowe nabywanie języka. Umiejętność skutecznego posługiwania się językiem ściśle łączy się z poziomem opanowania w przyszłości czytania i pisania. U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, specyficzne trudności podczas nauki pisania i czytania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) sprawiają, iż trudno jest im dorównać rówieśnikom. Powoduje to rosnącą u dziecka frustrację i stres. Dlatego wczesna interwencja terapeutyczna, odpowiednio ukierunkowana terapia logopedyczna dąży do właściwego rozwoju systemu językowego.

KIEDY DO LOGOPEDY?

 

 • jeśli Twoje dziecko przejawia trudności w opanowaniu systemu językowego,

 • mowa jest niezrozumiała lub zrozumiała jedynie dla najbliższego otoczenia dziecka,

 • brak wykształcenia mowy lub jej zanik,

 • niechęć do mówienia, powtarzania, bardzo rzadkie mówienie,

 • brak wymawiania niektórych głosek lub ich zniekształcanie,

 • opuszczanie, przestawianie lub zastępowanie liter w wyrazach,

 • wysuwanie języka między zęby podczas mówienia,

 • ubogie słownictwo w porównaniu z rówieśnikami,

 • ubezdźwięcznienie,

 • jeśli dostrzegasz u dziecka trudności podczas czytania i pisania (dziecko myli litery, przestawia litery podczas czytania, opuszcza litery, sylaby, wyrazy, a nawet całe linijki tekstu)

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE obejmują:

 • diagnozę,

 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,

 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez eliminowanie zaburzeń,

 • doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy,

 • pomoc dla osób z różnymi zaburzeniami komunikacyjnymi lub całkowicie pozbawionych zdolności mówienia,

 •  terapię jedzenia dzieci z wybiórczością pokarmową,

 • korzystanie z profesjonalnych materiałów terapeutycznych

      (zarówno w formie papierowej,  jak i oprogramowań komputerowych),

 • indywidualny sposób postępowania terapeutycznego,

 • wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej (czytanie symultaniczno – sekwencyjne, wywoływanie i utrwalanie głosek),

 • w miarę potrzeb możliwość aktywizowania i motywowania dzieci do działania z wykorzystaniem elementów metody behawioralnej.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie, z wykorzystaniem kreatywnych i autorskich pomocy, dzięki którym Twoje dziecko będzie nabywać nowe umiejętności.

bottom of page