top of page

Logorytmika

CZYM SĄ ZAJĘCIA Z LOGORYTMIKI ?

Logorytmika to forma zajęć dla dzieci, która łączy w przyjazny sposób rytmikę z terapią logopedyczną. Proponuje takie połączenie ćwiczeń słuchowo – ruchowych, (wzrokowo – ruchowych) i słowno - muzycznych, by rozwijały mowę, umiejętności poznawcze i procesy myślowe. Zajęcia te są  powiązane z rytmizowanym mówieniem, śpiewem oraz grą na wybranych instrumentach gdzie najważniejszym elementem jest wykorzystanie rymu. Celem logorytmiki jest także wzbudzanie u dzieci ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki poprzez śpiew i taniec. Wykształcone umiejętności w trakcie ćwiczeń dają solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole ponieważ kształtują zdolności językowe oraz matematyczne. Dodatkowo, dzieci zostaną wprowadzone w świat tańca i poznają podstawowe kroki tańców ludowych i nowoczesnych. A wszystko to jest oprawione w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa ich motywację, pewność siebie oraz poprawia koncentrację uwagi i pamięć.

 

JAKIE KORZYŚCI NIOSĄ ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE?

Zajęcia logorytmiczne angażują dzieci na wielu płaszczyznach-ruchowej, muzycznej, intelektualnej, a także społecznej.

Najważniejsze zalety zajęć:

  • usprawnianie toru oddechowego,

  • usprawnianie narządów mowy,

  • kształtowanie prawidłowej fonacji i słuchu fonematycznego,

  • kształtowanie pamięci muzycznej, a także poczucia rytmu i tempa,

  • kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe,

  • kształtowanie współdziałania w grupie

  • poprawa koncentracji uwagi i pamięci

  • wzbudzenie ciekawości muzycznej i twórczej

  • obniżenie napięcia i stresu

  • doskonała zabawa

Dołączcie do nas i cieszcie się czasem spędzonym w rytmie muzyki, ucząc się jednocześnie ważnych umiejętności językowych!

Grafik zajęć

Logorytmika(1).png

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Istnieje możliwość wykupienia karnetu na 4 wejścia po 160zł /45 min.

Zapisy odbywają się telefonicznie.

bottom of page